zegarinflacji@gmail.com

Inflacja nie musi być dla Ciebie tajemnicą - poznaj prawdziwe przyczyny i skutki, przygotuj się na przyszłość z nami

O nas

Co robimy?

Jako zespół do zwalczania inflacji, zajmujemy się głównie monitorowaniem i badaniem procesu inflacyjnego w danym kraju. Naszym głównym zadaniem jest zbieranie, analizowanie i interpretowanie danych dotyczących cen różnych towarów i usług oraz prognozowanie przyszłych trendów inflacyjnych. Korzystając z tych informacji, opracowujemy prognozy i scenariusze dotyczące przyszłego rozwoju sytuacji inflacyjnej.


W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści z różnych dziedzin, takich jak ekonomiści, statystycy oraz analitycy rynku. Wspólnie analizujemy dane dotyczące cen konsumpcyjnych, produkcyjnych oraz importu/eksportu, by lepiej zrozumieć przyczyny i skutki inflacji. Utrzymujemy też stały kontakt z przedstawicielami rządu oraz instytucjami centralnego banku, doradzając im i opiniując ich działania przeciwdziałające inflacji.


Naszym celem jest pomoc w utrzymaniu stabilności cen oraz zapewnienie przewidywalności dla rynku, przez co umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji przez przedsiębiorców i konsumentów.

Źródła informacji o sytuacji inflacyjne

 • Narodowy Bank Polski
 • Eurostat
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Stowarzyszenie Banków Polskich
 • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 • GUS - Inflacja
 • Bank Centralny Europy
 • Narodowy Fundusz Inwestycyjny
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 • Narodowy Bank Polski-Informacje o inflacji
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Finansowych
 • Europejski Bank Centralny
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa
 • Międzynarodowa Konferencja Statystyczna

Misja i wizja

Cele naszej organizacji

1. Monitorowanie i analiza procesu inflacyjnego w danym kraju: Zespół do badania inflacji zbiera i analizuje dane dotyczące cen różnych towarów i usług, aby lepiej zrozumieć przyczyny i skutki inflacji.


2. Prognozowanie przyszłych trendów inflacyjnych: Zespół opracowuje prognozy i scenariusze dotyczące przyszłego rozwoju sytuacji inflacyjnej, co pozwala na przygotowanie działań prewencyjnych i zaradczych.


3. Doradzanie przedstawicielom rządu oraz instytucjom centralnego banku: Zespół doradza i opiniuje działania przeciwdziałające inflacji, pomagając w utrzymaniu stabilności cen.


4. Edukowanie opinii publicznej: Zespół dostarcza informacji i edukuje różne grupy interesariuszy na temat inflacji, pomagając lepiej zrozumieć jej skutki i jak radzić sobie z nią.


5. Utrzymanie stabilności cen: Celem grupy jest utrzymanie stabilności cen poprzez prognozowanie i analizowanie procesu inflacyjnego, co pozwala na przewidywalność dla rynku, przez co umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji przez przedsiębiorców i konsumentów.


abt

Nasz zespół

Jacek
Jacek
Dyrektor ds. badań inflacyjnych - osoba odpowiedzialna za kierowanie zespołem i koordynowanie prac badawczych
grzesiek
Grzegorz
Główny statystyk - jest osobą odpowiedzialną za zbieranie i analizę na bieżąco spływających danych statystycznych
mariusz
Mariusz
Specjalista ds. prognoz - odpowiedzialny za opracowywanie prognoz inflacyjnych na różne okresy
Yuki
Yuki
Specjalistka ds. edukacji ekonomicznej - odpowiedzialna za dostarczanie informacji i edukowanie różnych grup interesariuszy na temat inflacji
Anna
Anna
Główny ekonomista - odpowiedzialna za analizę danych ekonomicznych i prognozowanie trendów inflacyjnych
helena
Helena
Konsultantka ds. polityki monetarnej - odpowiedzialna za doradzanie w zakresie polityki pieniężnej i przeciwdziałaniu inflacji
Mark
Mark
Analityk ds. danych - odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych dotyczących inflacji
Robert
Robert
Konsultant ds. wsparcia IT - odpowiedzialny za zapewnienie wsparcia technicznego dla zespołu w zakresie przetwarzania danych i oprogramowania
Maria
Maria
Analityk rynku - odpowiedzialna za monitorowanie i analizę danych dotyczących cen różnych towarów i usług
juri
Juri
Analityk ds. ryzyka inflacyjnego - odpowiedzialny za identyfikowanie i ocenę ryzyka inflacyjnego w różnych sektorach rynku
Marzena
Maria
Konsultantka ds. relacji z mediami - odpowiedzialna za komunikowanie wyników badań inflacyjnych i prognoz do opinii publicznej
Michał
Michał
Specjalista ds. bezpieczeństwa danych - odpowiedzialny za ochronę danych i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony prywatności.